การทำธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ

การทำธุรกิจ องค์ประกอบสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ                การทำธุรกิจ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูง ด้วยคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น เพราะธุรกิจใหม่สามารถเข้าตลาดได้ง่าย และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ยิ่งกระตุ้นให้ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจยังคงอยู่และเติบโตในตลาดต่อไปได้ หลักการหนึ่งที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีคือ หลักการที่ว่าด้วย องค์ประกอบสู่ความสำเร็จ 4 ประการ (อิทธิบาท 4) ที่ประกอบด้วย ความพอใจ หรือความรักที่จะทำสิ่งนั้น หรือธุรกิจนั้น ซึ่งคนเรา หากได้ทำสิ่งที่เราชอบ และพอใจที่จะทำแล้ว เราจะสามารถทำได้ดี  มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ในแวดวงได้ การไตร่ตรอง ใคร่ครวญ การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานอย่างระมัดระวัง  เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน หรือความล้มเหลว ผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม  ก็ให้รู้จักใคร่ครวญพิจารณาว่า ต้นเหตุของความผิดพลาดอยู่ตรงไหน  ปัญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนใด  และทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และสามารถคิดขั้นตอนในการทำงานแบบป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกต่อไป ความหมั่นเพียรพยายาม   ความขยันหมั่นเพียร เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จ  การทำธุรกิจก็ต้องขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน ไม่หยุดบ่อยๆ กิจการจึงจะก้าวหน้าไปด้วยดี ความเอาใจใส่ การเอาใจใส่ และมีจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่กระทำ  จะทำให้ทุกสิ่งที่เราทำมีความละเอียดถี่ถ้วน  …

Read more การทำธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ