ติดตั้งกล้องวงจรปิด กินค่าไฟเยอะจริงหรือไม่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

               ผู้คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดสามารถช่วยดูแลความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง แต่ด้วยการทำงานที่ต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนทำให้เข้าใจว่าจะต้องกินไฟมาก รวมทั้งทำให้ค่าไฟในบ้านสูงขึ้นจนเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้าของกล้องวงจรปิดอย่างคร่าว ๆ กัน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

              อันดับแรกคือเราต้องพิจารณาดูก่อนว่าตัวกล้องวงจรปิดกับเครื่องบันทึกแต่ละตัวใช้ไฟเท่าไรบ้าง

  1. กล้องวงจรปิด 1 ตัว ใช้ไฟ 500 mA หรือ 0.5 A x 12 V เท่ากับ 6 W
  2. เครื่องบันทึกภาพแบบมี HDD จำนวน 1 เครื่อง ใช้ไฟ 20 W

               กรณีที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดชุด 4 ตัว โดยที่กล้อง 1 ตัว ใช้ไฟ 6 W ก็จะได้เท่ากับ 6 W x 4 = 24 W เมื่อรวมกับเครื่องบันทึกภาพที่ใช้ไฟ 20 W จะได้กำลังไฟทั้งหมด 24 + 20 = 44 W

               จากนั้นเราจะมาคำนวณกันว่าเวลา 1 วัน กล้องวงจรปิดนั้นใช้ไฟไปเท่าไร โดยนำ 44 W มาคูณกับ 24 ชั่วโมง หรือ  44 x 24 = 1,056 W แล้วหารด้วย 1,000 จึงค่อยคูณด้วยค่าไฟอย่างเช่นค่าไฟหน่วยละ 3.50 บาท นั่นคือ (1,056 ÷ 1,000) x 3.50 = 3.696 บาท/วัน

               เมื่อเราคำนวณค่าไฟขั้นต้นเรียบร้อยแล้วก็จะมาคำนวณค่าไฟโดยประมาณต่อเดือน ด้วยวิธีคิดคำนวณดังนี้

  • ระยะเวลา 30 วัน วันละ 24 ชั่วโมง       24 x 30                                 = 720                     ชั่วโมง
  • พลังงานไฟฟ้า                                      (44 x 720) ÷ 1,000              = 31.68                  หน่วย
  • ค่าไฟหน่วยละ 3.50 บาท                     31.68 x 3.50                         = 110.88               บาท
  • บวกภาษี 7%                                                                                    = 118.6416            บาท

               หากเราพิจารณาจากค่าไฟที่คำนวณแล้วเปรียบเทียบกับความปลอดภัยของบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว นับว่าค่าไฟนั้นกลายเป็นเรื่องเล็ก ๆ ไปทันที ในการปกป้องดูแลทรัพย์สินและชีวิตของคนในบ้าน แต่ค่าไฟจะมากหรือน้อยก็ยังขึ้นอยู่กับจำนวนกล้อง รุ่นของกล้อง และค่าไฟต่อหน่วยด้วยเช่นกัน