การทำธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ

การทำธุรกิจ องค์ประกอบสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ

การทำธุรกิจ               การทำธุรกิจ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูง ด้วยคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น เพราะธุรกิจใหม่สามารถเข้าตลาดได้ง่าย และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ยิ่งกระตุ้นให้ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจยังคงอยู่และเติบโตในตลาดต่อไปได้ หลักการหนึ่งที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีคือ หลักการที่ว่าด้วย องค์ประกอบสู่ความสำเร็จ 4 ประการ (อิทธิบาท 4) ที่ประกอบด้วย

  • ความพอใจ หรือความรักที่จะทำสิ่งนั้น หรือธุรกิจนั้น ซึ่งคนเรา หากได้ทำสิ่งที่เราชอบ และพอใจที่จะทำแล้ว เราจะสามารถทำได้ดี  มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ในแวดวงได้
  • การไตร่ตรอง ใคร่ครวญ การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานอย่างระมัดระวัง  เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน หรือความล้มเหลว ผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม  ก็ให้รู้จักใคร่ครวญพิจารณาว่า ต้นเหตุของความผิดพลาดอยู่ตรงไหน  ปัญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนใด  และทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และสามารถคิดขั้นตอนในการทำงานแบบป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกต่อไป
  • ความหมั่นเพียรพยายาม   ความขยันหมั่นเพียร เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จ  การทำธุรกิจก็ต้องขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน ไม่หยุดบ่อยๆ กิจการจึงจะก้าวหน้าไปด้วยดี
  • ความเอาใจใส่ การเอาใจใส่ และมีจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่กระทำ  จะทำให้ทุกสิ่งที่เราทำมีความละเอียดถี่ถ้วน  ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้น้อย จากความระมัดระวัง ละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนของการทำงาน

การทำธุรกิจ ที่ดีมาดูตัวอย่างกันค่ะ  นักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จขายเสื้อผ้าออนไลน์ 100 ล้านต่อปี โดยนำเอาอิทธิบาท 4 มาใช้ โดยเริ่มมาจากความชอบเสื้อผ้าวัยรุ่น จึงเริ่มด้วยการใช้ความถนัดและความชอบในการออกแบบเสื้อผ้าด้วยสไตล์ใหม่ๆ คิดไอเดียเก๋ ๆ ให้เหมาะสมกับคนยุคปัจจุบัน เลือกกลุ่มลูกค้าให้เหมาะกับทางที่ถนัด และผสมผสานเข้าด้วยความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาทิศทางของแฟชั่น  ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดของเนื้อผ้า การออกแบบเรื่องสี เพื่อใช้ประกอบในการออกแบบตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเป็นคนที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด หลังจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของลูกค้า ทบทวนการออกแบบกับแนวทางตลาดในปัจจุบัน วิเคราะห์ว่า อะไรทำให้ลูกค้าเลือกที่จะซื้อเสื้อผ้าของเขา หาจุดข้อดีข้อจุดด้อยของธุรกิจ คิดหาวิธีช่องทางในการเก็บข้อมูลต่าง ข้อดีของรูปแบบการขายในปัจจุบัน แล้วกลับมาทบทวนใหม่ รวมถึงการเปิดตลาดใหม่ ๆ ในด้านแฟชั่น จึงทำให้เขาประสบผลสำเร็จในอาชีพการขายเสื้อผ้า จากกระบวนการทำของการทำธุรกิจท่านนี้ สะท้อนให้เห็นว่า เขาสามารถใช้กระบวนการในการทำธุรกิจโดยอาศัยหลักการของความสำเร็จตามหลักอิทธิบาท 4 ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จนทำให้ธุรกิจของเขาสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *